Jaroslav V. – Havlíčkův Brod

Betonový plot - Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod a jeho okolí nás okouzlilo a tak jsme zde v době šíření koronaviru koupili starší chalupu po rekonstrukci. Chtěli jsme zabezpečit zadní stranu zahrádky, kde se již rozpadala zděná zeď, která rekonstrukcí ještě neprošla a její oprava do původního stavu by byla velmi nákladná. Situaci jsme potřebovali vyřešit rychle z důvodu zajištění pocitu bezpečí. Zvažovali jsme i provizorní pletivový plot.

Betonový plot z betonových dílců nám poskytl rychlé a cenově velmi dostupné oplocení, které vyhovovalo našim potřebám na rychlé, a bezúdržbové řešení oplocení. Nákladnější bylo odstranění staré zdi, než stavba nové z betonových dílců.