Prvky pro betonové ploty

Betonové ploty se mohou skládat z následujících prvků