Z betonových dílců a sloupků lze postavit velmi rychle kvalitní kompostér, který splňuje požadavky na trvanlivost, příjemný vzhled a minimalizuje množství odpadu při demontáži. Takto vyhotovený kompostér se vyznačuje dlouhodobou trvanlivostí, odolností vůči mrazu a rychlou demontáží bez zbytečného odpadu. Použité betonové dílce jsou velmi odolné, vyráběné ze zhutněného (vibrovaného) betonu s odpovídajícím armováním. Z prvků pro betonové ploty lze vyrobit kompostér prakticky libovolné velikosti.

Moderní plastové kompostéry jsou sice lehké na převoz a zajišťují rychlejší termické kompostování a tedy i rozklad odpadu, ale jejich objem je značně omezený a pro větší zahrádku nebude dostatečný. Výhodná je proto kombinace užití plastového kompostéru pro menší množství (reaktivnějšího) zahradního a domovního odpadu a kompostéru betonového.

  • Plastový termický kompostér – je vhodný pro rychlejší termické kompostování, vhodný pro reaktivnější bioodpad.
  • Betonový kompostér – je vhodný pro pomalejší rozklad objemnějšího zahradního či domovního opadu.

Je také možné použít betonového kompostéru na „předkompostování“, tj. na zmenšení objemu organické hmoty při zavadání a počátečním tlení, a následné umístění části nebo celého objemu do plastového kompostéru pro zrychlené a termické kompostování.

Stavba kompostéru z betonových plotových dílců

Stavba kompostéru z prvků pro betonové ploty není nijak náročná. V první fázi je třeba si stanovit půdorys kompostéru a rozmístění sloupků. Obvyklá délka betonového plotového dílce je 2 m, dílce lze ale libovolně zkrátit pomocí úhlové brusky. Betonové sloupky buď můžeme volně zapustit do země, nebo zabetonovat. Doporučujeme betonování a to do hloubky alespoň 50 cm.

Pro zajištění proudění vzduchu do kompostu je vhodné úhlovou bruskou s odpovídajícím kotoučem vyřezat do betonových dílců příslušné větrací otvory (je nezbytné se vyhnout železné výztuži, která je na krajích desky).

Po rozmístění betonových sloupků následuje vložení betonových desek do těchto sloupků. Sloupky mají drážku, do nichž se betonové dílce zasunou. Obvykle pokládáme dva nad sebe pro zajištění dostatečné výšky kompostéru. Rozmístění bývá takové, že čelní strana zůstává volná nebo jen s jednou deskou tak, aby byl pohodlný přístup do kompostéru při jeho plnění či provzdušňování.

A kompostér je hotov!

Případná demontáž je pak jednoduchá. Stačí vysunout desky ze sloupků a následně odstranit betonové sloupky ze země.

Demontáž starého kompostéru

Následující část vkládáme jako varování a zamyšlení nad tím, že při každé realizaci stavby bychom měli přemýšlet nad jejím odstraňováním.

V rámci námi prováděných zemních a výkopových prací jsme odstraňovali starý zděný kompostér. Ten sice poskytoval asi na 6m2 dostatečný kompostovací objem pro domácnost a zahradu o velikosti 1000 m2, ale jeho odstranění bylo velmi náročné. Celkový odpad zaplnil jeden střední kontajner a pro úplné odstranění bylo nutné ruční vykopání a vybourání základových pasů o hloubce 40 cm.

Odpad po demolici kompostéru
Toto je jen část opadu po bourání zděného kompostéru se základovými pasy (asi 30 cm). Při realizaci stavby by měl člověk rozhodně myslet i na její snadné odstraňování. U dočasných staveb jako je kompostér to platí samozřejmě dvojnásob.

Jak kompostovat, co do kompostu patří a nepatří

I když někteří „znalci“ tvrdí opak, je správné kompostování poměrně jednoduché. Jen je třeba se vyvarovat vkládání nevhodného materiálu a provzdušňování kompostu. To je vhodné alespoň jednou ročně, nejlépe však vždy po vložení většího množství odpadu (například po posečení trávy, vytrhání plevele apod.).

Úplné informace o tom, jak kompostovat, jak použít kompost jako hnojivo, co do kompostu patři a nepatří naleznete na serveru iDomacnost.