Betonový plot je stále oblíbenějším druhem plotu, jednak z pohledu výstavby, dále protože zajišťuje 100% oddělení od sousedů a zvídavých pohledů z ulice. V tomto článku shrnujeme postup plánování a výstavby, dále úpravy betonového plotu po výstavbě a také legislativu k plotům obecně.

Obsah:

  1. Prvky betonového plotu – co je nutné koupit pro stavbu
  2. Stavba betonového plotu
  3. Úpravy betonového plotu
  4. Cena betonového plotu
  5. Legislativa při stavbě plotů

Prvky betonového plotu – aneb co je nutné koupit pro stavbu betonového plotu

Betonový plot se skládá doslova jako stavebnice. Jednotlivými prvky jsou zejména:

Od betonového plotu pak můžeme očekávat:

  • Betonový plot v první řadě dokáže zajistit velkou míru soukromí a to samozřejmě díky neprůhledností betonových desek, ze kterých se tento plot skládá. Drobné netěsnosti a tedy i „škvýry“, které nutně vždy vzniknou, lze řešit odpovídajícím „lepidlem“. Základem je ale opracování a uhlazení hran betonového dílce před osazením. Odstraní se tím drobné nerovnosti a desky na sebe lépe zapadnou.
  • Díky konstrukci z litého betonu dokáže tento druh plotu dobře tlumit zvuky velkoměsta a ruchy z ulice. Litý beton zajišťuje trvanlivost minimálně 40 let. 
  • Velkou výhodou je také neprostupnost prachu a nečistot z vedlejšího pozemku (často ze silnice či z ulice), což v kombinaci s faktem, že není třeba žádná údržba takového druhu plotu dělá betonový plot jedinečným a navíc cenově dostupným.

Betonové plotové dílce

Betonové plotové dílce resp. betonové desky jsou spolu se sloupky zakladním stavebním prvkem betonového plotu. V první fázi výstavby jsou do země zabetonovány betonové plotové sloupky. Po zatvrdnutí betonu jsou do sloupků zasunuty jednotlivé plotové dílce. Plotové dílce nemusí být jen betonové, častá je kombinace s dřevěnými plotovými dílci a dílci z tahokovu.

betonový plot rozměry
Velikosti betonového plotu v závislosti na počtu betonových plotových dílců. Vrchní plotový dílec je s obloukem a výškou v nejvyšším bodě 62 cm, výška ostatních betonových dílců je 50 cm.

Beton je odolný především stran namáhání tlakem, snese ale jen malé namáhání v tahu a snadno při této formě namáhání praská. To platí samozřejmě i pro výrobky z betonu. Betonové plotové dílce jsou proto armovány betonářskou železnou výztuží (roxory).

Řez dílcem betonového plotu
Řez dílcem betonového plotu – je patrné armování pomocí roxorů

Betonové dílce jsou vyráběny obvykle z tzv. vibrobetonu. Jedná se o speciální beton, který je upraven před ztuhnutím vibracemi tak, aby dosáhl vyšší pevnosti a trvanlivosti. Zhutnění se obvykle provádí vibrováním formy pro betonový odlitek pomocí tzv. vibračního stolu. Vysokofrekvenčními vibrace způsobí, že se sníží tření mezi částicemi tvořícími betonovou směs a ta se začne chovat jako kapalina. Během zhutňování dojde k vyplnění případných dutin a úniku zachyceného plynu. Výsledkem je beton s minimálními póry, vyšší trvanlivostí, pevnosti a s možností vytvořit hladký či jinak esteticky upravený pohledový povrch. Betonové desky a sloupky nabízíme s několika vzory, které najdete na tomto odkazu.

Výroba z vibrobetonu zajišťuje atraktivnější vzhled, neboť v betonu nezůstávají „bublinky“ (póry), které jsou vidět i na pohledové straně) a významně delší životnost a mrazuvzdornost (betonový prvek je více „uzavřen“ proti vlivu okolního prostředí).

oboustranná betonová deska
Oboustranný betonový dílec. Strana s detailněji vykresleným vzorem vznikla vytvrdnutím ve formě, druhá strana získává tvar pomocí speciálního „razítka“ na beton.

Betonové sloupky

Betonové sloupky jsou opatřeny drážkami, do nichž se zasouvají betonové plotové dílce a jsou v nich takto uchyceny proti vypadnutí. Stavba betonového plotu začíná vyhlouběním otvorů pro betonové sloupky a jejich zabetonováním do země.

betonový sloupek průběžný
Hladký průběžný betonový sloupek. Jasně patrné jsou zde drážky, do kterých se zasouvají plotové dílce.

Na spodní části sloupku je zámek, resp. konec drážky. Spravná vzdálenost této drážky od země je klíčová pro správné uložení desek betonového plotu. Dvě protilehlé drážky musí být vždy ve vodorovné rovině tak, aby spodní deska mohla být uložena ve vodorovné poloze. Na spodní dílec se skládají všechny další vrchní dílec, vodorovné uložení je proto nezbytné.

Stejně jako betonové plotové dílce, tak i sloupky mohou být se vzorem i oboustranným vzorem.

betonový plot pískový
Betonové plotové dílce jsou zasouvány do protilehlých betonových sloupků s drážkou. Správné umístění a zabetonování sloupků do země je nejklíčovější částí celé stavby.

 

Ozdobné prvky pro betonové ploty

Ozdobné prvky mohou být buď betonové nebo nebetonové. Betonové ozdobné dílce jsou obvykle vrchními dílci a slouží k ozdobnému a tvarově zajímavému zakončení plotu. Z nebetonových dílců jsou oblíbeny zejména dřevěné příčky a tahokov. A to opět jako vrchní dva dílce či zcela vrchní dílec.

Stavba betonového plotu

1. Projekt stavby betonového plotu

I když může být na první pohled plot jednoduchou záležitostí, i jeho stavba vyžaduje přípravu a jednoduchý projekt. V opačném případě může dojít ke značnému prodražení celé stavby.

Stavba betonového plotu začíná podrobným vyměřením pozemku a stanovením rozestupů a výškových úrovní jednotlivých sloupků. Chyby v této fázi stavby bývají „velmi drahé“ a promítnou se buď ve zvýšení nákladů na stavbu a materiál nebo v estetickém vzhledu výsledné stavby, obvykle však ve větší či menší míře v obojím. Rozhodně nelze, bez podrobného naplánování začít pouze stavbou sloupků, zejména, pokud je pozemek svažitý či jinak komplikovaný.

V této fázi je také vhodné provést orientační výkopy pro zjištění typu zeminy a skladby podloží.

2. Zemní práce a betonování sloupků

V rámci projektové fáze bylo stanoveno rozmístění sloupků a jednotlivé výškové úrovně. Nyní je třeba prohloubit otvory v zemi a betonové sloupky do nich usadit a zabetonovat. Při usazování betonových sloupků je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržet požadavek kolmosti sloupků na podloží, jinak v budoucnu hrozí poškození plotu z důvodu nerovnoměrného zatížení jednotlivých částí betonového sloupku.

Hloubka výkopu pro usazené betonového sloupku závisí na jeho rozměrech a váze, měla by však být alespoň 70 cm s dostatečnou šířkou. Hloubku i šířku výkopu je třeba přizpůsobit skladbě podloží a u sypkých zemin volit větší hloubku a nebo šířku.

 

3. Osazení plotovými dílci

Před zasunutím desek je třeba vyčkat dostatečného zatvrdnutí betonu, který teprve tím získa svou pevnost. Pokud tato podmínka není dodržena, dojde k posunu betonového sloupku v měkké betonové lóži a ten následně nebude stát rovně. To má dopad nejen estetický, ale také konstrukční, kdy může být problém při osazování plotu plotovými dílci. Mnohem větší problém je ale statický, kdy křivý sloupek je v určitých částech přetěžován působením gravitační síly na betonový plotový dílec. Časem pak může dojít k narušení stavby a částečnému zborcení.

Tvrdnutí betonu může probíhat hodiny až dny v závislosti na jeho chemickém složení a okolních podmínkách (tj. množství vody, případné přísady pro rychlé tvrdnutí, okolní vzdušná teplota a vlhkost apod.).

4. Údržba stavby

Betonový plot není náročný na údržbu jako takovou. Doporučujeme však občasnou podrobnější oblídku a opravu případných prasklin tak, aby jejich zvětšením nedošlo k poškození celé či části stavby. Problémy které se mohou časem objevit je prasknutí sloupku, prasknutí desky (oboje často cizím zaviněním) apod. V krajním případě se může betonový plotový dílec až vyvrátit.

Pozn.: Podrobnější informace jsou uvedeny v článku Stavba betonového plotu.

Úpravy betonového plotu

Pokud máte betonový plot již postavený, je potřeba ještě provést několik jeho úprav.

Zajištění desek proti klepání ve větru

Drážky v betonových sloupcích jsou širší než je tloušťka betonových desek a to z důvodu snadné instalace těžkých desek do sloupků, díky tomu se pak může stát, že ve větru vydávají betonové desky typické klepání, které je dané tím, jak se deska v drážce betonového sloupku převaluje ze strany na stranu.  Postupy jsou v zásadě možné dva. Jedním způsobem je z betonového špalíku (dodává se standardně k betonovým deskám) uříznout klínky s potřebnou tloušťkou, kterými se desky zajistí. Druhou možností je použít vršky od PET lahví, které přesně pasují do mezery mezi deskou a drážkou sloupku.

Vyspárování mezer mezi deskami

Při instalaci betonového plotu se může stát, že na sebe nasuneme desky, které dokonale nepasují a vznikne mezi němi mezírka, která je většinou pouze v rámci několika milimetrů. Pokud se ale chceme od ulice či souseda oddělit úplně, je potřebné tyto mezírky vyspárovat, což se provádí velmi snadno. Toto spárování provádějte při nasazování desek nanesením vrstvy ve výšce max 1 cm, nebo po montáží betonového plotu. Pokud budeme spárovat po montáži betonového plotu, pak spárujte ze strany, která je méně pohledová, jinými slovy začínejte z té strany plotu, na jejímž vzhledu Vám záleží méně. Pro účely spárování betonových desek doporučujeme mrazuvzdorné venkovní lepidlo (na obklady a dlažby)

Natírání betonového plotu

Natírání betonového plotu není nutné, avšak pokud chcete změnit jeho barvu můžete použít fasádní barvu v libovolném odstínu, nebo pokud chcete o něco prodloužit životnost betonového plotu, můžete použít bezbarvou venkovní penetraci.

Cena betonového plotu

Cena betonového plotu je samozřejmě závislá na délce a výšce plotu, přibližná cena za metr délky plotu (při 2m výšce) je 800 Kč.  Pokud si vyberete firmu, která Vám betonový plot postaví na klíč, tak její cena s materiálem, pomocným materiálem, dopravou i prací se pohybuje okolo 2000 Kč až 2800 Kč/m (při 2 m výšce)

Legislativa při stavbě plotů

I stavba plotu se řídí dle stavebního zákona. Dříve bylo nutné stavbu jakéhokoliv plotu ohlásit na stavebním úřadu, tato povinnost díkybohu odpadla k 1.1.2018, nicméně nejásejte, nemusí být ještě vyhráno. Stále je ovšem platných několik vyjímek, které stavbu plotu mohou znepříjemnit, navíc pokud budete chtít plot stavět v Praze, vztahují se na Vás speciální přísnější pražské stavební předpisy. Pojďme se nyní podívat na obecné vyjímky:

Plot by měl mít výšku do 2 m

Pokud plot bude s výškou přesahovat 2 m je nutné získat souhlas od stavebního úřadu. Jedná o výšku plotu celkovou, tedy neuspěje rozdělení plotu např. na opěrnou zeď (ta může mít maximálně 1m bez povolení) a zbytek plotu.

Plot bude v místech, kde hraničí s komunikací nebo veřejným prostranstvím

Pokud bude část plotu hraničit s komunikací (kterou je i chodník) či s veřejným prostranstvím, pak také nutné získat souhlas. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Plot povede přes inženýrské sítě

Pokud povede plot přes inženýrské sítě je nutné stavebnímu úřadu doložit jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy, navíc je nutné, aby se ke stavbě plotu vyjádřili dotčení vlastníci inženýrských sítí (např. z důvodů jejich plánované údržby apod.)

Plot bude v památkově chráněném území nebo zóně

Pokud je plot v památkově chráněném území nebo zóně není sice potřeba povolení stavebního povolení (za předpokladu dodržení všech podmínek výše), ovšm ukládá se Vám povinnost projednat stavbu plotu s orgánem památkové péče.

Plot bude v nezastavěném území

Pokud bude pozemek v nezastavěném území, je nutné získat souhlas stavebního úřadu, který si vyžádá i souhlas odboru pro životní prostředí.

 

Plot v Praze?

Pokud chcete stavět plot na území hlavního města Prahy, je nutné vzít do úvahy několik lokálních specifik. Jedním z nich je, že pokud má být plot neprůhledný, je jeho maximální výška stanovena na 1,2 metru, pokud je plot průhledný platí maximální výška 2 m. Pokud chcete stavět plot v jedné rovině se zástavbou, může být výška neprůhledného plotu až 3,5 metru.

 

V tomto článku se dozvíte, jak se provádí územní řízení při stavbě plotu a další podrobnosti k legislativě plotů.

 

 

 

Poptejte nezávazně cenu prvků pro stavbu betonového plotu