Z betonových dílců lze sestavit nejen plot, ale také vyvýšený záhon nebo kompostér. I když se použití prvků pro betonový plot může zdát být neobvyklou konstrukcí, věříme, že pro svou jednoduchost brzy může přijít takto vyhotovený vyvýšený záhon do módy.

Vyvýšený záhon z betonových desek

Vyvýšený záhon z betonových desek je skvělý vynález, který ušetří na zahradě místo. Konstrukce garantuje dlouhou životnost a velmi dobrý vzhled záhonu. Vyvýšený záhon se sestavuje z betonových desek (též nazývaných jako betonové plotové dílce) o délce 200 cm, výšce 25 cm a tloušťce 4,5 cm. Délku betonových desek můžeme upravit zaříznutím desky pomocí diamantového kotouče.

Výhody vyvýšených záhonů či kompostérů z betonových dílců

  • Do země se betonují jen sloupky, do kterých se umisťují betonové desky. Nekopou a nebetonují se základové spáry. Tím se minimalizují náklady na práci.
  • Minimum odpadu při demontáží, betonové plotové dílce lze opakovaně použít.
  • Mrazuvzdornost, velmi dlouhá životnost z důvodu armovaného vibrobetonu.
  • Možnost volby pohledové strany i barvy.
  • Velmi rychlá instalace, po zabetonování sloupků je položení desek otázkou chvilky.

Oproti vyvýšeným záhonům ze dřeva je životnost záhonu z betonových dílců řádově vyšší. Oproti použití tvarovek ztraceného bednění jde o výrazně menší zásah do zahrady, s výrazně nižšími náklady na výstavbu a odstranění stavby. Odstranění vyvýšených záhonků ze ztraceného bednění je záležitost na použití zabíjecího kladiva, zemních prací (odstranění základů) a i několika kontejnerů železobetonového odpadu.

Stavba vyvýšeného záhonu z betonových dílců – postup

Stavba záhonu z prvků pro betonové ploty není nijak náročná. V první fázi je třeba si stanovit půdorys záhonu a z něho vyplývající rozmístění sloupků. Obvyklá délka betonového plotového dílce je 2 m, dílce lze ale libovolně zkrátit pomocí úhlové brusky. Betonové sloupky buď můžeme volně zapustit do země, nebo zabetonovat. Doporučujeme betonování a to do hloubky alespoň 50 cm.

Po rozmístění betonových sloupků následuje vložení betonových desek do těchto sloupků. Sloupky mají drážku, do nichž se betonové dílce zasunou. Obvykle pokládáme dva nad sebe pro zajištění dostatečné výšky, někdy se ale vkládá jen jeden či tři a to podle představ daného pěstitele.

A vyvýšený záhon je hotov!

Případná demontáž je pak jednoduchá. Stačí vysunout desky ze sloupků a následně odstranit betonové sloupky ze země. Betonové dílce lze opakovaně použít!

Jiné konstrukce vyvýšených záhonů

Vyvýšený záhon ze ztraceného bednění

Vyvýšený záhon ze ztraceného bednění lze realizovat buď s betonováním nebo bez betonování. Bez betonování dochází neustálým pohybem zeminy k pohybu betonových tvarovek, které je třeba pravidelně „rovnat“. Není také možné postavit více jak dvě řady ztraceného bednění, protože takový vyvýšený záhon se stává skutečně nestabilní a betonování je nezbytné, stejně jako realizace základů (základových pasů).

Pokud budete záhon ze ztraceného bednění betonovat (samozřejmě s pořádným armováním, jinak to není ono), dostanete vyvýšený záhon velmi dlouhodobé životnosti. Možná až příliš dlouhé. Přežije děti vašich dětí a když jej někdo bude chtít odstranit, náklady na odstranění daleko převýší náklady na realizaci (které také vůbec nejsou nízké) a možná i veškerý užitek, který tento záhon přinesl.

Při realizaci staveb je třeba pamatovat i na náklady při jejich odstraňování. To ostatně zná „každý ženatý chlap“, který již párkrát musel na zahrádce vykopávat zakopané a zakopávat vykopané.

Při stavbě záhonu z plotových dílců jsou betonovány pouze betonové sloupky, které lze ze země snadno odstranit jako celek bez nutnosti bouracích prací, rozbíjení betonu a následného sbírání betonového odpadu všude v okolí záhonu. Betonové dílce navíc zůstávají znovu použitelné, např. na další vyvýšený záhon nebo po očištění i na stavbu plotu, či menší opěrné zdi.

Vyvýšený záhon ze dřeva či z palet

Vyvýšeny záhon lze realizovat z dřevěných latí či z dřevěných palet. (Pod názvem paleta si dnes obvykle vybavíme tzv. europaletu – tato výměnná transportní paleta se natolik rozšířila, že často zapomínáme, že existují i jiné palety. )

Stavba z palet či dřevěných latí je jistě nejlevnější řešení pro stavbu vyvýšeného záhonu, tedy pokud máte k dispozici palety, které nechcete prodat do výkupu palet. V takovém případě postavíte vyvýšený záhon zdarma. Nevýhodou je, že se dříve nebo později tento záhon rozpadne a je třeba jej stále „opravovat“. Životnost příliš nezvýší ani použití plastové fólie pro oddělení dřeva od zeminy. Navíc zastáváme názor, že použití plastu by se mělo na zahrádce minimalizovat.

Kompostéry ze dřeva
Kompostéry ze dřeva nevynikají dlouhou životností. Biologická aktivita v kompostu je velmi vysoká a dochází k rychlému rozkladu dřeva. Kompostér je tak třeba neustále opravovat.

Založení vyvýšeného záhonu a péče o něj

Jak vyvýšený záhon založit a jak se o něj starat se můžete dočíst na serveru iDomacnost.