Betonové plotové dílce jsou základním stavebním prvkem betonového plotu. Jsou dodávány v různých vzorech, velikostech i barvách, nejčastěji pak jako šedivé  či pískovcové. Variantou jsou i tzv. ozdobné betonové ploty, kdy je kladen zvýšený důraz na vzhled i samotnou detailnost vzoru. Ozdobnými betonovými deskami se také někdy myslí betonové desky s ozdobnými prvky ale základním vzorem. Ty se obvykle používají jako vrchní plotový dílec pro zatraktivnění vzhledu betonového plotu. Nejobvyklejším takový dílcem je dílec se zakulacením či obloukem na horní části.

Betonové plotové dílce – obvyklé velikosti

  • 200 cm x 50 cm (2 m x 0, 5 m)
  • 200 cm x 25 cm (2 m x 0,25 m)
  • 200 cm x 40 cm (2 m x 0.4 m) u ozdobných betonových dílců
Plotový dílec - betonový, vzor lámaný kámen
Plotový dílec – betonový, vzor lámaný kámen

 

Betonový plot s ozdobným betonovým dílcem
Betonový plot s ozdobným betonovým dílcem s obloukem

Betonové plotové dílce – příklad skladby plotu

Na následujícím obrázku je i s kótami naznačena konstrukce betonového plotu. Ten je tvořen ze dvou betonových dílců o délce 2 m a výšce 50 cm. Třetí, vrchní betonový dílec, je ozdobný s obloukem a jeho výška v nejvyšším bodě je 62 cm. Celkově je tak vytvořen plot s výškou v nejvyšším bodě 162 cm.

 

betonový plot
Naznačení velikostí betonového plotu. Použité betonové desky (dílce) jsou délky 2 metry

Ozdobné betonové ploty

Ozdobné betonové ploty mají esteticky zajímavější. Cena těchto plotů je samozřejmě vyšší a to jednak z důvodu vyšších nákladu na stavební materiál, jednak z důvodu výrazně vyšší váhy jednotlivých prvků (plotových dílců i plotových sloupků) a tedy i nákladů na montáž.

Ozdobný betonový plot s betonovými plotovými dílci a sloupky
Ozdobný betonový plot – oproti klasickému betonovému plotu je kladen větší důraz na vzor desek i sloupků. Sloupky i desky jsou opatřeny barevným nátěrem. Velikost i váha jednotlivých prvků je odlišná (výrazně vyšší) než u „klasického“ betonového plotu.

Použití dřevěných prvků

Pro ozdobné účely, ale i průhlednost části plotu, se používají dřevěné plotové dílce (či prostě dřevěné prvky), které se zasouvají do drážky v betonovém sloupku.

 

Potejte nezávazně prvky betonového plotu